PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 1

im. Oskara Kolberga w Warszawie została założona w 1948 roku. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej placówki

KOMUNIKATY

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzone do tej pory zmiany organizacyjne szkoły zostają utrzymane. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej.

 

ZMIANA GODZIN PRACY SZKOŁY

pn. - pt. 8-19

 

BIBLIOTEKA

Godziny pracy:
15.06, 17.06, 19.06 - godz. 17-19
23.06, 25.06, 26.06 - godz. 16-19

Ze względów bezpieczeństwa oddawane zeszyty nutowe, solfeże, książki i in. powinny być po pierwsze w komplecie, po drugie owinięte np. papierową opaską, na której napisane będzie imię i nazwisko ucznia oraz klasa. Oddawane pozycje należy włożyć do pudła, które będzie wystawione w bibliotece.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W związku z wejściem w życie znowelizowanych rozporządzeń MEN w sprawie COVID-19, pragnę przekazać Państwu najnowsze informacje.

  • Okres nauki zdalnej został przedłużony do 28 czerwca.
  • Od 25 maja do szkół mogą wrócić m.in. uczniowie klas I-III, ósmoklasiści i maturzyści. Wszystkie zajęcia, praktyki i konsultacje wskazane w rozporządzeniu dotyczą wyłącznie szkół realizujących kształcenie ogólne, czyli nas NIE.
  • Egzaminy zostały oficjalnie anulowane. Zatem obowiązują nas zasady oceniania i klasyfikowania ustalone i rozesłane w pierwszym tygodniu maja.
  • Od 18 maja dopuszcza się możliwość udostępniania sal dydaktycznych, instrumentarium oraz koniecznego sprzętu technicznego w celu przeprowadzenia prób i ćwiczeń mających na celu przygotowanie do egzaminów wstępnych do szkół muzycznych II st. i ogólnokształcących szkół muzycznych II st.
    To oznacza, że uczniowie przygotowujący się do tych egzaminów mogą mieć próby w szkole, w ilości i terminach ustalonych bezpośrednio z nauczycielem przedmiotu głównego i akompaniamentu oraz przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
  • Od 8 czerwca szkoła zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Konsultacje mogą być organizowane na prośbę ucznia lub rodzica, w formie kilkuminutowych spotkań. Konsultacje nie zastępują lekcji online.

Z życzeniami zdrowia i dalszej wytrwałości!

Katarzyna Langer
Dyrektor
PSM I st. nr 1 im. O. Kolberga w Warszawie

 

REKRUTACJA

Szanowni Państwo, w dniu 2 lipca 2020 r. zostanie przeprowadzona trzecia tura badań przydatności.

Ogłoszenie wyników nastąpi 6 lipca 2020 o godz. 12.00.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych, zostaną wywieszone w siedzibie szkoły oraz zamieszczone na stronie szkolnej.

Informację odnośnie harmonogramu badań przydatności można uzyskać w Sekretariacie.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy rodziców wszystkich kandydatów o obowiązkowe zapoznanie się z poniższym dokumentem oraz o podpisanie załączonego do niego oświadczenia:

Procedura postępowania w trakcie badania rekrutacyjnego z oświadczeniem rodziców (PDF)

Termin przyjmowania wniosków został przedłużony do dnia 30 czerwca br.

Dokumenty można składać bezpośrednio, w godzinach pracy szkoły. W trosce o Państwa bezpieczeństwo wyznaczyliśmy specjalną strefę obsługi, pozwalającą ograniczyć do minimum kontakt z pracownikiem szkoły.

Przyjmujemy również wnioski w formie elektronicznej. W tym celu uruchomiliśmy specjalny adres e-mail: rekrutacja@kolberg.edu.pl
Mając na względzie ochronę danych osobowych zawartych we wniosku i w załącznikach zachęcamy do przesyłania dokumentów z użyciem szyfrowania. Hasło prosimy wysyłać w formie wiadomości SMS z podaniem informacji pozwalającej rozpoznać nadawcę na numer telefonu +48 504 202 850.

Więcej informacji dotyczących naboru na rok szkolny 2020/21 można uzyskać w zakładce REKRUTACJA lub w Sekretariacie.

 

KOMUNIKAT ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCY REKRUTACJI

Podstawą prawną gromadzenia danych osobowych i organizowania oraz porządkowania dokumentacji są przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. - art. 142 i 150) i przepisów powiązanych.

Rodzice zobowiązani są do dopełnienia czynności wynikających z przepisów i skrupulatnego opracowania dostępnych na stronie szkoły pism / wniosków o przyjęcie do szkoły artystycznej, a także do dostosowania się do ogłoszonych metod składania pism na zasadach określonych przez szkołę / placówkę (w związku z ograniczeniami w poruszaniu się i kontaktach określonych w przepisach o COVID 19).

NAGRANIA NASZYCH UCZNIÓW i NAUCZYCIELI

Z uwagi na okoliczności, nie możemy zaprosić Państwa na nasze wydarzenia artystyczne. W związku z tym chcielibyśmy się podzielić efektami naszej pracy w takiej formie. Zapraszamy do słuchania!

ZMIANY W ORGANIZACJI NAUCZANIA

W związku z rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, mam obowiązek przesłać Państwu Koncepcję organizację zajęć na odległość w naszej szkole.

Mając na uwadze obecne ekstremalne warunki życia i pracy nas wszystkich, koncepcja ta jest, mam nadzieję, możliwie uniwersalna.

Wszystkie lekcje od tego tygodnia odbywają się zatem na odległość wg planu i w formach ustalonych między nauczycielem a rodzicem.

W związku z tym bardzo Państwa proszę o stały kontakt z nauczycielami oraz wspieranie dzieci w tej niecodziennej sytuacji.

Mam nadzieję, że dzięki wzajemnemu wsparciu i zrozumieniu przetrwamy ten czas.

 

Katarzyna Langer
Dyrektor PSM

 

Do pobrania:
Organizacja pracy zdalnej PSM Kolberg (PDF)

Doskonała lokalizacja Szkoły sprawia, że w szybki i prosty sposób nasi uczniowie mogą dotrzeć na zajęcia.

Szkoła ma swoją siedzibę w Centrum Warszawy, usytuowana jest przy skrzyżowaniu ulicy Świętojerskiej i Andersa.

Z łatwością można do nas dojechać ze wszystkich dzielnic miasta. Najbliższy przystanek tramwajowy znajduje się w odległości 20 m od szkoły muzycznej. Od najbliższej stacji metra Ratusz Arsenał dzieli nas 500 m- to tylko 10 min spacerem od Starego Miasta.

budynek-szkoly-0fe19e6

Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji i funkcjonowania naszej szkoły, napisz lub zadzwoń do nas!

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 1

im. Oskara Kolberga w Warszawie

ul. Świętojerska 24

00-202 Warszawa

Godziny otwarcia: pn - pt 8:00 - 21:00

Sekretariat czynny: pn - pt 13:00 - 21:00

+48 (22) 831 24 74

+48 504 202 850

sekretariat@kolberg.edu.pl