O szkole


Historia

Założona w 1948 roku jako pierwsza powojenna Państwowa Szkoła Umuzykalniająca przy Związku Zawodowym Muzyków, w 1949 roku została mianowana Państwową Szkołą Muzyczną nr 1 w Warszawie.

Początkowo mieściła się przy ul. Towarowej. W latach następnych działała w wielu punktach Warszawy. W 1962 r. otrzymała samodzielny budynek w Parku Ujazdowskim. Od 1972 r. do chwili obecnej mieści się w budynku przy ul. Świętojerskiej 24 naprzeciw Ogrodu Krasińskich, w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Bankowego. Szkoła posiada ponad 30 sal lekcyjnych, bibliotekę, salę koncertową. Od 1965 r. nosi imię Oskara Kolberga – najsłynniejszego polskiego zbieracza folkloru muzycznego.


v

Absolwenci

Szkołę ukończyło do chwili obecnej ponad 2 tys. absolwentów. Większość naszych absolwentów (ok. 80 %), pragnących kontynuować naukę, dostaje się do szkół muzycznych II stopnia.

v

Konkursy, stypendia

Szkoła wysyła uczniów na konkursy i festiwale instrumentalne. Wielu z nich jest laureatami krajowych i zagranicznych konkursów muzycznych. Tylko w ciągu ostatnich 7 lat uczniowie naszej Szkoły zdobyli 87 czołowych miejsc, z tego 14 uczniów zostało laureatami konkursów międzynarodowych, m.in.:

I, II, III miejsca na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Castelfidardo we Włoszech
I, II, III miejsce na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Klingenthal w Niemczech
I, II i III miejsca na Ogólnopolskich Konkursach Trębaczy, Saksofonistów , Flecistów i Klarnecistów
II nagrodę na Ogólnopolskim Przesłuchaniu Pianistów
I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie im. L. Stefańskiego w Płocku (fortepian)
II nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie im.  J. Garści (fortepian)
Nagrodę dla jednego z 8 laureatów Ogólnopolskiego Radiowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina
Wielokrotnie I, II, III miejsca na Ogólnopolskich Konkursach Akordeonowych
I, II miejsca na Ogólnopolskich Konkursach Zespołów Kameralnych
II miejsce w Okręgowym Konkursie Wiolonczelowym.
Kilkakrotnie zdobyliśmy pierwsze miejsce w punktacji zespołowej szkół biorących udział w ogólnopolskich konkursach zespołowych.
Wielokrotnie nasi uczniowie byli stypendystami Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

v

Współpraca

Szkoła prowadzi współpracę ze strukturami rządowymi i samorządowymi w celu prezentacji osiągnięć uczniów i reprezentowania polskiej kultury za granicą. Reprezentowaliśmy Polskę na różnorodnych imprezach organizowanych za granicą przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ambasady, Urząd Integracji Europejskiej.

Na terenie Warszawy na stałe współpracujemy ze Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, galerią Porczyńskich, Warszawskim Towarzystwem Muzycznym. Nasi uczniowie grają również koncerty w dziecięcych oddziałach szpitalnych, w szkołach i przedszkolach oraz innych instytucjach (np. w kancelarii prawniczej Lovells).

Prowadzimy wymianę uczniów ze szkołami muzycznymi w kilku krajach Europy. W wyniku tej współpracy nasi uczniowie koncertowali wielokrotnie za granicą, m.in. w Niemczech, Szwecji, Finlandii, Szwajcarii, Austrii, Holandii, Czechach, na Ukrainie.

v

Patron

Oskar Kolberg, wł. Henryk Oskar Kolberg (ur. 22 lutego 1814 w Przysusze, zm. 3 czerwca 1890 w Krakowie)  polski etnograf, folklorysta i kompozytor. Był synem Juliusza, profesora miernictwa i geodezji na Uniwersytecie Warszawskim, ewangelika, i Fryderyki Mercoeur oraz młodszym bratem Wilhelma Kolberga (wybitnego inżyniera). W domu rodzinnym stykał się z ważnymi przedstawicielami środowiska kulturalnego Warszawy – Samuelem Bogumiłem Linde, Mikołajem Chopinem (ojcem Fryderyka Chopina), Kazimierzem Brodzińskim. Kształcił się w Liceum Warszawskim i Akademii Handlowej w Berlinie. Zdobył także wykształcenie muzyczne, m.in. pod kierunkiem Józefa Elsnera.

W życiu dorosłym pracował jako prywatny nauczyciel muzyki, księgowy, urzędnik bankowy i dyrekcji Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Publikował hasła z dziedziny muzyki i muzykologii w Encyklopedii powszechnej Samuela Orgelbranda. Dzięki sfinansowaniu edycji przez Witolda Zglenickiego uzyskanych za pośrednictwem Kasy Mianowskiego, opublikował 5 tomową pracę pt: „Mazowsze”. W 1875 został uhonorowany członkostwem Akademii Umiejętności (AU). Jego kompozycje to m. in.: 2 obrazki sceniczne „Król pasterzy” i „Janek spod Ojcowa”, opera „Wiesław” oraz liczne pieśni solowe i utwory na fortepian (etiudy, kujawiaki, mazurki).

Oskar Kolberg pochowany został na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W jego rodzinnej miejscowości, Przysusze znajduje się muzeum jego imienia poświęcone kulturze Polski, a w szczególności powiatu przysuskiego.

Główną dziedziną działalności Oskara Kolberga była etnografia. Jako pierwszy w polskiej etnografii zebrał i usystematyzował według regionów rodzimą kulturę ludową. Przeszło pół wieku spisywał i porządkował gromadzone przez siebie i licznych współpracowników pieśni, obrzędy, zwyczaje, bajki, przysłowia, opisy krajobrazu i ważniejsze nazwy regionalne, wierzenia i słowniczki gwarowe niemal wszystkich grup etnicznych zamieszkujących tereny przedrozbiorowej Polski. Starał się spisywać wiernie melodie i teksty pieśni „tak jak wybiegły z ust ludu”.

Wszystko zawarł w monumentalnym dziele zatytułowanym „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tance” (1865r.).

Od 1961 roku wydawane są Dzieła Wszystkie Oskara Kolberga (szacuje się, że jest ich przeszło 80 tomów). Tylko najwybitniejsi twórcy tacy jak Mickiewicz czy Słowacki doczekali się wydań swych dzieł wszystkich. Świadczy to o tym, iż dorobek Kolberga ma szczególne znaczenie dla kultury polskiej, a utrwalenie tradycji i sztuki jest jak wiadomo bogactwem każdego narodu.

Nadanie imienia Oskara Kolberga Państwowej Szkole Muzycznej nr 1 odbyło się w 1965 roku.

System nauczaniaDbamy o jak najlepszy rozwój naszych uczniów

Od początku działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie jesteśmy ukierunkowani na potrzeby ucznia.

Naszym celem jest:

 • wspieranie procesu kształcenia poprzez: stawianie realistycznych wymagań, indywidualnie dopasowanych do każdego ucznia i pomoc w zmniejszaniu niekorzystnych napięć towarzyszących nauce;
 • pozytywne motywowanie uczniów do nauki dając możliwość częstych występów i promocji talentów;
 • utrzymywanie wysokiego poziomu kształcenia i kompetencji, licząc na wysoką efektywność pracy nauczycieli, wspierać ich w samodoskonaleniu;
 • otwartość na potrzeby uczniów i nauczycieli;
 • ciągłe dbanie o wspólne dobro, serdeczną atmosferę, opartą na szacunku i zrozumieniu;
 • kontynuowanie zapoczątkowanej wiele lat temu tradycji wzmacniania pozycji Szkoły na mapie szkół muzycznych I stopnia i w środowisku lokalnym.

Uczniowie Naszej Szkoły biorą udział w Międzynarodowych Festiwalach Muzycznych, współpracujemy ze szkołami muzycznymi w Niemczech i na Litwie, rokrocznie mamy laureatów konkursów ogólnopolskich, regionalnych i międzynarodowych.

Do wyboru jest nauka gry na następujących instrumentach:

 • Fortepian
 • Skrzypce
 • Wiolonczela
 • Akordeon
 • Flet poprzeczny
 • Klarnet
 • Saksofon
 • Trąbka
 • Fagot
 • Gitara
 • Perkusja
 • Kontrabas
 • Puzon
 • Obój

W zależności od wieku ucznia nauka trwa:

 • sześć lat (uczniowie młodsi, rozpoczynający naukę w wieku od 6 do 8 lat)
 • cztery lata (uczniowie starsi, rozpoczynający naukę w wieku od 9 do 16 lat)

Kształcenie w Szkole obejmuje naukę:

 • gry na wybranym instrumencie głównym (lekcje 2 razy w tygodniu)
 • dodatkowo na fortepianie (nauka trwa 2 lata w wymiarze 1 lekcji tygodniowo dla uczniów wszystkich specjalności poza fortepianem głównym)
 • przedmioty ogólno-muzyczne (lekcje 2 razy w tygodniu)
 • obowiązkowo chór lub/i orkiestrę (lekcje 1 lub 2 razy w tygodniu) przez 3 lata w całym cyklu nauczania
 • zespoły kameralne (fakultatywnie, lekcje 1 raz w tygodniu)

Przedmioty ogólno-muzyczne (lekcje 2 razy w tygodniu) obejmują następujące tematy:

 • rytmika (tylko w cyklu sześcioletnim)
 • kształcenie  słuchu
 • audycje muzyczne

Plan pracy

W tej zakładce można  pobrać aktualne dokumenty dotyczące bieżącej pracy Naszej Szkoły. Dokumenty te podlegają stałej aktualizacji. Dzięki temu mogą Państwo, poznać terminy planowanych wydarzeń, jak również znaleźć informacje o koniecznych zmianach organizacyjnych i modyfikacjach planu.

Do pobrania:

Zajęcia ogólnomuzyczne wg nauczycieli 2018/2019 (PDF)

TERMINARZ 2018/2019 (PDF)

NauczycieleDoświadczona kadra nauczycielska

 


W naszej szkole pracuje zgrany zespół nauczycieli, którzy od wielu lat dbają o jak najlepszy rozwój muzyczny Państwa dzieci. Nauczyciele to fachowcy, którzy podnoszą swoje kompetencje na różnego rodzaju szkoleniach i seminariach, to także koncertujący muzycy. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. Oskara Kolberga to miejsce sprzyjające nauce, gdzie najważniejszy jest uczeń.

Kładziemy nacisk na jego wszechstronne wykształcenie poprzez

 • twórcze podejscie do procesu nauczania,
 • dostosowywanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości,
 • wsparcie i budowanie życzliwych relacji.

Nauczyciele ciągłe weryfikują swoje metody pracy, aby zachęcać, a nie zniechęcać uczniów do nauki oraz dbanie o dobrą atmosferę współpracy. Uwzględniają w swojej pracy indywidualne zainteresowania uczniów i różne gatunki muzyki, dzięki czemu stwarzamy warunki do satysfakcji i sukcesu większej ilości dzieci.

Kolberg

Dyrekcja


DYREKTOR: Katarzyna Skrzypczak

WICEDYREKTOR: Witold Wilgos

Kolberg

Sekcja Fortepianu


KIEROWNIK: Lidia Kotnowska (fortepian główny)

Dagny Baczyńska – Kissas (fortepian główny i dodatkowy)

Filomena Dziedzic (fortepian główny)

Urszula Gadzała (fortepian główny)

Dorota Kohut (fortepian główny, akompaniament)

Jolanta Matacz (fortepian główny i akompaniament)

Małgorzata Marszałek (fortepian główny i dodatkowy)

Magdalena Olszewska (fortepian główny i akompaniament)

Marzena Pawlak (fortepian główny)

Agnieszka Wilczyńska (fortepian główny)

Paweł Popko (fortepian dodatkowy)

Olga Witkowska (akompaniament)

Kolberg

Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary


KIEROWNIK: Anetta Baculewska – Owczynnikow (skrzypce)

Joanna Artysz (skrzypce)

Dorota Dobosz (skrzypce)

Ewa Kaczkowska (skrzypce)

Marcin Witkowski (skrzypce)

Martyna Kępińska (wiolonczela)

Tatiana Przybylska – Karaszewska (wiolonczela)

Wojciech Gumiński (kontrabas)

Witold Wilgos (gitara)

Klaudyna Żołnierek (gitara)

Kolberg

Sekcja instrumentów dętych i perkusji


KIEROWNIK: Katarzyna Skrzypczak (klarnet)

Michał Szubarga (klarnet)

Katarzyna Białorucka (flet)

Maja Helbert (flet)

Danuta Kucharska (flet)

Maria Peradzyńska – Filip (flet)

Jan Kohut (saksofon)

Maria Banaszak (obój)

Rafał Zason (fagot)

Przemysław Bychawski (puzon)

Paweł Wróblewski (trąbka)

Kamil Zwoliński (trąbka)

Olga Przybył (perkusja)

Kolberg

Zajęcia ogólnomuzyczne


Dagny Baczyńska-Kissas (zajęcia ogólnomuzyczne)

Bogumiła Miłoszewska - Piszek (zajęcia ogólnomuzyczne)

Justyna Paszkiewicz (zajęcia ogólnomuzyczne)

Anna Pociej - Michalska (zajęcia ogólnomuzyczne)

Daria Siemianowska  (zajęcia ogólnomuzyczne)

Joanna Talma (zajęcia ogólnomuzyczne)

Magdalena Trzaskowska (chór)

Lilianna Krych (orkiestra)

Kolberg

Akordeon


Józef Bałakier (akordeon)

Mateusz Stankiewicz (akordeon)

Adam Zemła (akordeon)

 

Kolberg

Inne


Biblioteka: Karol Kierzkowski pn 17:00-20:00, śr 16:30-20:30, pt 17:00-20:00

Lutnik: Mateusz Halicki pn, śr 16:30-18:00 +48 606 555 039

Stroiciel fortepianów i pianin: Maciej Musiał +48 723 139 329

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie

Świętojerska 24 00-202 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:00 - 20:00

Sekretariat czynny: 13:00 - 20:00

+48 (22) 831 24 74

sekretariat@kolberg.edu.pl