Rada Rodziców


Składki na Radę Rodziców w Roku Szkolnym 2018 / 2019


Zgodnie uchwałą WALNEGO ZEBRANIA RODZICÓW przy PSM I st. nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie
z dnia 2 października 2018 r. informujemy, że składki zostały ustalone w wysokości:

  • 40 zł miesięcznie za jedno dziecko, 
  • 60 zł miesięcznie za dwoje lub więcej dzieci, 
  • 40 zł miesięcznie w przypadku wypożyczenia instrumentu szkolnego.

Składki są opłacane do 10-go dnia każdego miesiąca przez 10 miesięcy Roku Szkolnego.

Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców

PKO BP nr rachunku: 34 1020 1013 0000 0002 0002 8969 

lub gotówką w Sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 21.00.

Przewodnicząca Rady Rodziców
przy PSM I st. nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie

Małgorzata Krej

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie

Świętojerska 24 00-202 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:00 - 20:00

Sekretariat czynny: 13:00 - 20:00

+48 (22) 831 24 74

sekretariat@kolberg.edu.pl