RekrutacjaCo roku prowadzimy rekrutację dla dzieci, które chcą nauczyć się profesjonalnej gry na instrumentach. Zadbaj o najlepsze wykształcenie muzyczne swojego dziecka!

Dlaczego warto kształcić się w Państwowej Szkole Muzycznej I st. nr 1 im. Oskara Kolberga?

  • Z pasjÄ… i dużym zaangażowaniem uczymy dzieci i mÅ‚odzież muzyki i gry na instrumentach muzycznych. Przygotowujemy uczniów do dalszej nauki w szkole muzycznej II stopnia.
  • Organizujemy koncerty, audycje i konkursy ogólnoszkolne dajÄ…ce możliwość jak najlepszego rozwoju naszym uczniom.
  • Nauka w szkole jest bezpÅ‚atna, a uczniowie mogÄ… korzystać ze szkolnej wypożyczalni instrumentów, na których ćwiczÄ….
  • JesteÅ›my otwarci dla dzieci i mÅ‚odzieży w różnym wieku i wszyscy, bez wzglÄ™du na pochodzenie i status spoÅ‚eczny, majÄ… równy dostÄ™p do nauki. Rokrocznie szkoÅ‚Ä™ koÅ„czy kilkudziesiÄ™ciu absolwentów, którzy nierzadko kontynuujÄ… naukÄ™ w szkoÅ‚ach muzycznych wyższego stopnia.

Do Szkoły przyjmowane są dzieci w wieku od 6 do 16 lat.


Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby rozpocząć naukę w Naszej Szkole, do wzięcia udziału w naborze uzupełniającym na rok szkolny 2019/20. Wypełnione wnioski, wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do nauki gry na wybranym instrumencie, przyjmujemy do 2 września 2019r. Badania predyspozycji odbywają się w dniach 4 i 5 września, według ustalonych list kandydatów, które zostaną wywieszane na szkolnej tablicy ogłoszeń 3 września około godziny 15.00. Lista uczniów przyjętych do Szkoły będzie podana do wiadomości 9 września również około godziny 15.00.

Kandydaci poddawani są badaniu, które polega na sprawdzeniu poziomu zdolności słuchowych i muzykalności, a także na sprawdzeniu predyspozycji do gry na wybranym instrumencie. Oferta szkoły obejmuje naukę gry na kilkunastu instrumentach.

NA ROK SZKOLNY 2019 / 2020 ogłaszamy nabór do klas:

fortepianu

fortepianu

skrzypiec

skrzypiec

wiolonczeli

wiolonczeli

akordeonu

akordeonu

fletu poprzecznego

fletu poprzecznego

klarnetu

klarnetu

saksofonu

saksofonu

puzonu

puzonu

trÄ…bki

trÄ…bki

fagotu

fagotu

perkusji

perkusji

gitary

gitary

kontrabasu

kontrabasu

Do pobrania

Wniosek o przyjęcie (PDF)
Wniosek o przyjęcie (DOCX)
Informator 2019/2020 (PDF)
Regulamin rekrutacji PSM I st. nr 1 w Warszawie (PDF)

Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Sekretariacie Szkoły lub pod numerem telefonu: +48 (22) 831 24 74  (w godz. 13:00 – 20.00).

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie

Świętojerska 24 00-202 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:00 - 20:00

Sekretariat czynny: 13:00 - 20:00

+48 (22) 831 24 74

sekretariat@kolberg.edu.pl