REKRUTACJA


CO ROKU ROWADZIMY REKRUTACJĘ DLA DZIECI, KTÓRE CHCĄ NAUCZYĆ SIĘ PROFESJONALNEJ GRY NA INSTRUMENTACH. ZADBAJ O NAJLEPSZE WYKSZTAŁCENIE MUZYCZNE SWOJEGO DZIECKA!

DLACZEGO WARTO KSZTAŁCIĆ W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I ST. NR 1 IM. OSKARA KOLBERGA?

 • Z pasją i dużym zaangażowaniem uczymy dzieci i młodzież muzyki i gry na instrumentach muzycznych. Przygotowujemy uczniów do dalszej nauki w szkole muzycznej II stopnia.
 • Organizujemy koncerty, audycje i konkursy ogólnoszkolne dające możliwość jak najlepszego rozwoju naszym uczniom.
 • Nauka w szkole jest bezpłatna, a uczniowie mogą korzystać ze szkolnej wypożyczalni instrumentów, na których ćwiczą.
 • Jesteśmy otwarci dla dzieci i młodzieży w różnym wieku i wszyscy, bez względu na pochodzenie i status społeczny, mają równy dostęp do nauki.
 • Rokrocznie szkołę kończy kilkudziesięciu absolwentów, którzy nierzadko kontynuują naukę w szkołach muzycznych wyższego stopnia.

DO SZKOŁY PRZYJMOWANE SĄ DZIECI W WIEKU OD 6 DO 16 LAT.


Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby rozpocząć naukę w Naszej Szkole, do wzięcia udziału w naborze na rok szkolny 2020/21. Wypełnione wnioski, wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do nauki gry na wybranym instrumencie, przyjmujemy od 1 marca do 17 kwietnia 2020r. Badania predyspozycji odbędą się w dniach 27-28 kwietnia oraz 27-29 maja, według ustalonych list kandydatów, które zostaną wywieszane na szkolnej tablicy ogłoszeń 20 kwietnia około godziny 15.00. Lista uczniów przyjętych do Szkoły będzie podana do wiadomości 19 czerwca również około godziny 15.00.

Kandydaci poddawani są badaniu, które polega na sprawdzeniu poziomu zdolności słuchowych i muzykalności, a także na sprawdzeniu predyspozycji do gry na wybranym instrumencie. Oferta szkoły obejmuje naukę gry na kilkunastu instrumentach.

NA ROK SZKOLNY 2019 / 2020 OGŁASZAMY NABÓR DO KLAS:

 • FORTEPIANU
 • SKRZYPIEC
 • WIOLONCZELI
 • AKORDEONU
 • FLETU POPRZECZNEGO
 • KLANRETU
 • SAKSOFONU

 • PUZONU
 • TRĄBKI
 • FAGOTU
 • PERKUSJI
 • GITARY
 • KONTRABASU
 • OBOJU

DO POBRANIA


WNIOSEK O PRZYJĘCIE (PDF)
WNIOSEK O PRZYJĘCIE (DOCX)
INFORMATOR 2020/2021 (PDF)
ZAKRES WYMAGAŃ DLA KANDYDATÓW ZDAJĄCYCH DO KLASY WYŻSZEJ NIŻ PIERWSZA (PDF)
REGULAMIN REKRUTACJI PSM I ST. NR 1 W WARSZAWIE (PDF)

Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Sekretariacie Szkoły lub pod numerem telefonu: +48 (22) 831 24 74 (w godz. 13:00 - 19.00).

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 1

im. Oskara Kolberga w Warszawie

ul. Świętojerska 24

00-202 Warszawa

Godziny otwarcia: pn - pt 8:00 - 21:00

Sekretariat czynny: pn - pt 13:00 - 21:00

+48 (22) 831 24 74

+48 504 202 850

sekretariat@kolberg.edu.pl