Samorząd Uczniowski jest statutowym organem Szkoły. W jego działania mogą się włączyć wszyscy chętni uczniowie, którzy chcieliby mieć wpływ na to, co aktualnie dzieje się w Naszej Szkole. Samorząd jest łącznikiem między Dyrektorem, Radą Rodziców i Uczniami. W ramach swojej działalności może wychodzić z różnymi inicjatywami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem szkoły np.: propozycje imprez, kiermaszów świątecznych, wystaw, koncertów czy propozycje odnośnie zmian w wystroju lub aranżacji wnętrza Szkoły. Osoby zainteresowane włączeniem się aktywne uczestniczenie w życiu Szkoły zapraszamy do kontaktu z p. Justyna Paszkiewicz - opiekunem Samorządu jest. 

Głównymi obszarami działalności Samorządu Uczniowskiego są obecnie: 

 • Przygotowywanie tradycyjnej gazetki szkolnej, a w niej m.in.:
  - kalendarium bieżących informacji o najważniejszych wydarzeniach muzycznych w Polsce, szczególnie w Warszawie,
  - plakaty,
  - mapy myśli,
  - prace plastyczne;
 • Redagowanie gazetki szkolnej w wersji elektronicznej i papierowej, a w niej m.in.:
  - recenzje z koncertów szkolnych,
  - wywiady z nauczycielami,
  - życiorysy kompozytorów,
  - prezentacje instrumentów,
  - żarty, krzyżówki, cytaty,
  - pomoce dydaktyczne dla uczniów;
 • Inne aktywności:
  - dekorowanie sal i przestrzeni szkolnej,
  - poczta walentynkowa,
  - pomoc koleżeńska,
  - ankiety uczniowskie,
  - panele dyskusyjne,
  - cykl multimedialny – wspólne oglądanie nagrań DVD (koncerty, opery, balety),
  - wywiady z nauczycielami,
  - konsultacje z Dyrektorem Szkoły oraz przedstawicielami Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Poniżej znajdują się do pobrania wszystkie numery gazetki szkolnej:

 • aPassionata nr 1 (PDF)
 • aPassionata nr 2 (PDF)
 • aPassionata nr 3 (PDF)
 • aPassionata nr 4 (PDF)
 • aPassionata Wydanie specjalne (PDF)