PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 1

im. Oskara Kolberga w Warszawie została założona w 1948 roku. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej placówki

KOMUNIKATY

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2020/2021

 

Wyniki naboru uzupełniającego (PDF)

 

KOMUNIKAT ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCY REKRUTACJI

Podstawą prawną gromadzenia danych osobowych i organizowania oraz porządkowania dokumentacji są przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. - art. 142 i 150) i przepisów powiązanych.

Rodzice zobowiązani są do dopełnienia czynności wynikających z przepisów i skrupulatnego opracowania dostępnych na stronie szkoły pism / wniosków o przyjęcie do szkoły artystycznej, a także do dostosowania się do ogłoszonych metod składania pism na zasadach określonych przez szkołę / placówkę (w związku z ograniczeniami w poruszaniu się i kontaktach określonych w przepisach o COVID 19).

Informacja Dyrektora Szkoły
dotycząca pracy szkoły w sytuacji przeciwdziałania i zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Jak zapewne Państwo wiecie, zajęcia w szkole będą odbywały się w trybie stacjonarnym, ale z zachowaniem dodatkowych środków ostrożności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoła nie może prowadzić lekcji w trybie zdalnym.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły pragnę prosić Państwa o ograniczenie wizyt w szkole do niezbędnego minimum.

Poniżej zamieszczam zasady organizacji zajęć opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS, które będą obowiązywały w naszej szkole od 1 września 2020r.

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Opiekunowie mogą przebywać w szkole tylko w wyznaczonym obszarze, aby odprowadzić lub odebrać ucznia.
 • Wyjątek stanowią umówione spotkania z nauczycielem (spotkania organizacyjne, wywiadówki) lub innymi pracownikami szkoły.
 • Poza czasem potrzebnym na przeprowadzenie powyższych czynności, nie będzie możliwe oczekiwanie na uczniów na korytarzach szkolnych.
 • Rekomendujemy, aby z nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły kontaktować się z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon, e-mail).
 • Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć i zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Przedmioty i sprzęty (np. klawiatura, pulpit, ławki) znajdujące się w sali będą czyszczone i dezynfekowane po każdych zajęciach.
 • Uczeń posiada własne przybory. Uczniowie nie powinni się nimi wymieniać się między sobą.
 • Sale będą wietrzone w czasie przerw.
 • Części wspólne (korytarze, toalety) będą regularnie czyszczone.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Przywołane zapisy stanowią wyciąg z Procedura przeciwdziałania i postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia albo zachorowania na COVID-19 obowiązującej w naszej szkole. Pełną treść procedury znajdą Państwo poniżej.

Wierzę, że powyższe zasady przyczynią się do zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla uczniów i pracowników szkoły. Liczę na to, że szybko się przyzwyczaimy do ich przestrzegania.

Z życzeniami zdrowia i dalszej wytrwałości!

Witold Wilgos
Dyrektor PSM I st. nr 1
im. O. Kolberga
w Warszawie

Do pobrania:
Procedura (PDF)
Wskazówki dla rodziców (JPEG)
Wskazówki dla uczniów (JPEG)

NAGRANIA NASZYCH UCZNIÓW i NAUCZYCIELI

Z uwagi na okoliczności, nie możemy zaprosić Państwa na nasze wydarzenia artystyczne. W związku z tym chcielibyśmy się podzielić efektami naszej pracy w takiej formie. Zapraszamy do słuchania!

Doskonała lokalizacja Szkoły sprawia, że w szybki i prosty sposób nasi uczniowie mogą dotrzeć na zajęcia.

Szkoła ma swoją siedzibę w Centrum Warszawy, usytuowana jest przy skrzyżowaniu ulicy Świętojerskiej i Andersa.

Z łatwością można do nas dojechać ze wszystkich dzielnic miasta. Najbliższy przystanek tramwajowy znajduje się w odległości 20 m od szkoły muzycznej. Od najbliższej stacji metra Ratusz Arsenał dzieli nas 500 m- to tylko 10 min spacerem od Starego Miasta.

budynek-szkoly-0fe19e6

Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji i funkcjonowania naszej szkoły, napisz lub zadzwoń do nas!

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 1

im. Oskara Kolberga w Warszawie

ul. Świętojerska 24

00-202 Warszawa

Godziny otwarcia: pn - pt 8:00 - 21:00

Sekretariat czynny: pn - pt 13:00 - 21:00

+48 (22) 831 24 74

+48 504 202 850

sekretariat@kolberg.edu.pl