Samorząd Uczniowski jest statutowym organem Szkoły. W jego działania mogą się włączyć wszyscy chętni uczniowie, którzy chcieliby mieć wpływ na to, co aktualnie dzieje się w Naszej Szkole. Samorząd jest łącznikiem między Dyrektorem, Radą Rodziców i Uczniami. W ramach swojej działalności może wychodzić z różnymi inicjatywami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem szkoły np.: propozycje imprez, kiermaszów…

Czytaj więcej