Samorząd Uczniowski jest statutowym organem Szkoły. W jego działania mogą się włączyć wszyscy chętni uczniowie, którzy chcieliby mieć wpływ na to, co aktualnie dzieje się w Naszej Szkole. Samorząd jest łącznikiem między Dyrektorem, Radą Rodziców i Uczniami. W ramach swojej działalności może wychodzić z różnymi inicjatywami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem szkoły np.: propozycje imprez, kiermaszów świątecznych, wystaw, koncertów czy propozycje odnośnie zmian w wystroju lub aranżacji wnętrza Szkoły. Osoby zainteresowane włączeniem się aktywne uczestniczenie w życiu Szkoły zapraszamy do kontaktu z p. Justyna Paszkiewicz – opiekunem Samorządu jest. 

Głównymi obszarami działalności Samorządu Uczniowskiego są obecnie: 

 • Przygotowywanie tradycyjnej gazetki szkolnej, a w niej m.in.:
  – kalendarium bieżących informacji o najważniejszych wydarzeniach muzycznych w Polsce, szczególnie w Warszawie,
  – plakaty,
  – mapy myśli,
  – prace plastyczne;
 • Redagowanie gazetki szkolnej w wersji elektronicznej i papierowej, a w niej m.in.:
  – recenzje z koncertów szkolnych,
  – wywiady z nauczycielami,
  – życiorysy kompozytorów,
  – prezentacje instrumentów,
  – żarty, krzyżówki, cytaty,
  – pomoce dydaktyczne dla uczniów;
 • Inne aktywności:
  – dekorowanie sal i przestrzeni szkolnej,
  – poczta walentynkowa,
  – pomoc koleżeńska,
  – ankiety uczniowskie,
  – panele dyskusyjne,
  – cykl multimedialny – wspólne oglądanie nagrań DVD (koncerty, opery, balety),
  – wywiady z nauczycielami,
  – konsultacje z Dyrektorem Szkoły oraz przedstawicielami Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Poniżej znajdują się do pobrania wszystkie numery gazetki szkolnej:

 • aPassionata nr 1 (PDF)
 • aPassionata nr 2 (PDF)
 • aPassionata nr 3 (PDF)
 • aPassionata nr 4 (PDF)
 • aPassionata Wydanie specjalne (PDF)