Konkurs „Młody Solista” jest przeznaczony dla uczniów klas młodszych. Odbywa się w czerwcu, co dwa lata od 2013 roku. Konkurs ma formę otwartych dla publiczności przesłuchań. Występy są oceniane przez Jury powołane przez Dyrektora szkoły.

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności solistycznych uczniów, poszukiwanie sposobów radzenia sobie ze stresem związanym z występami publicznymi i rywalizacją. Konkurs jest też okazją do zdobycia nowych doświadczeń przydatnych podczas występów na konkursach pozaszkolnych.

Do pobrania:

Regulamin (PDF)
Karta zgłoszenia (DOCX)

Karty zgłoszenia i Regulamin konkursu są dostępne również w Sekretariacie.