W tym roku XIII Szkolny Konkurs Kompozytorski Próbuję komponować i improwizować odbędzie się w formie stacjonarnej w Sali Koncertowej Szkoły.

Zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 11 marca 2022 roku. Przesłuchania konkursowe odbędą się 15 marca 2022 roku.

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału

Szkolny Konkurs Kompozytorski „Próbuję komponować i improwizować” organizowany jest w naszej szkole od 2009 roku.
Powstał z myślą o stworzeniu przestrzeni do zaprezentowania  własnej twórczości uczniów szerszej publiczności. Przedmiotem konkursu jest wykonanie własnej kompozycji lub improwizacji, na dowolnym instrumencie, przez samego kompozytora lub przez inną osobę wskazaną przez kompozytora.

Co roku konkurs poprzedzony jest warsztatami kompozytorskimi prowadzonymi przez wybitnych specjalistów w tym zakresie, między innymi Sławomira Zamuszko czy Andrzeja Borzyma. Kompozytorzy ci pełnią także rokrocznie rolę przewodniczących Jury naszego konkursu.

Historia konkursu pokazała nam  wiele niezwykle ciekawych kompozycji dowodzących o twórczym podejściu naszych uczniów do muzyki
i instrumentu. Utwory na instrumenty solo, śpiew z akompaniamentem, duety i utwory kameralne; kompozycje programowe, ilustracje do znanych wierszy, formy stylizowane – szeroka gama kompozycji, dla których granicą jest tylko własna wyobraźnia. Wierzymy, że jest to wspaniałe uzupełnienie edukacji prowadzonej na naszych zajęciach. Stwarza bowiem możliwość jeszcze lepszego rozwoju szeroko pojętej muzykalności i wrażliwości. Komponowanie jest zajęciem twórczym  i rozwija  poprzez doświadczanie świadomości formy utworów i barw instrumentów,  otwiera drogę do eksperymentowania z muzyką, która stoi przed uczniami otworem.
Nie ma kompozycji dobrych i złych, każda jest dla nas  świeża, cenna i interesująca. 

Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.

Do pobrania:

Regulamin (PDF)
Karta zgłoszenia (DOC)