Ogłaszamy nabór uzupełniający na rok szkolny 2019/2020.