RADA RODZICÓW


ZADANIA RADY RODZICÓW


O RADZIE RODZICÓW

Państwowa Szkoła Muzyczna I.st. nr 1 im. Oskara Kolberga zapewnia uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju talentów  muzycznych.

Dzięki wsparciu rodziców edukacja muzyczna prowadzona przez artystów-pedagogów nie ogranicza się tylko do nauki gry na instrumencie i lekcji teorii, ale jest wzbogacona o wiele wydarzeń, które dają uczniom radość  z uprawiania muzyki.

Wśród działań, które  organizuje szkoła, są warsztaty i spotkania z wybitnymi artystami, koncerty dla szerokiej publiczności w Polsce i poza jej granicami, a także wyjazdy na ogólnopolskie i międzynarodowe konkursy muzyczne.

Rodzice naszych uczniów włączają się w organizację specjalnych projektów, które szkoła współtworzy z wieloma instytucjami kultury, takimi jak Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Staromiejski Dom Kultury, Centrum Kultury Izabelin czy Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

Rodzice pomagają także w organizowaniu spotkań i koncertów uczniów z zaprzyjaźnionych szkół muzycznych z Litwy, Ukrainy i Niemiec.

Rada Rodziców PSM I.st. nr 1 im. O. Kolberga  corocznie opiniuje program wychowawczy, który jest integralną częścią edukacji w szkole muzycznej I stopnia.

Prezydium Rady Rodziców wspiera finansowo działalność szkoły dzięki  środkom zgromadzonym z dobrowolnych wpłat Rodziców oraz darczyńców i sponsorów.  Sprawozdanie finansowe z każdego roku szkolnego oraz preliminarz wydatków na  kolejny rok jest przedstawiany podczas Walnego Zebrania Rodziców przez przewodniczącą Rady Rodziców.

Wydatki finansowane  ze środków Rady Rodziców PSM I st. Nr 1 im. O. Kolberga:

- zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych, nut i podręczników,

- bilety dla uczniów na koncerty w Filharmonii Narodowej, Teatrze Wielkim, Studiu Koncertowym Polskiego Radia,

- finansowanie (w całości lub w części) wyjazdów uczniów i nauczycieli na konkursy (soliści, zespoły kameralne, chór i orkiestra),

- naprawa i konserwacja instrumentów szkolnych,

- nagrody dla uczniów,

- nagrania z koncertów i uroczystości szkolnych, wydawnictwa informacyjne promujące działalność szkoły.

 

SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA RODZICÓW PRZY PSM I ST. NR 1 IM. OSKARA KOLBERGA W WARSZAWIE
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022R. INFORMUJEMY, ŻE SKŁADKI ZOSTAŁY USTALONE W WYSOKOŚCI:

  • 40 zł miesięcznie za jedno dziecko,
  • 60 zł miesięcznie za dwoje lub więcej dzieci,
  • 40 zł miesięcznie w przypadku wypożyczenia instrumentu szkolnego.

Składki są opłacane do 10-go dnia każdego miesiąca przez 10 miesięcy Roku Szkolnego.

Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców

PKO BP nr rachunku: 34 1020 1013 0000 0002 0002 8969

lub gotówką w Sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 20.00.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie w działania budujące przyjazną atmosferę, która jest wizytówką naszej szkoły.

Małgorzata Krej
Przewodnicząca Rady Rodziców