REKRUTACJA


CO ROKU PROWADZIMY REKRUTACJĘ DLA DZIECI, KTÓRE CHCĄ NAUCZYĆ SIĘ PROFESJONALNEJ GRY NA INSTRUMENTACH. ZADBAJ O NAJLEPSZE WYKSZTAŁCENIE MUZYCZNE SWOJEGO DZIECKA!

DLACZEGO WARTO KSZTAŁCIĆ W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I ST. NR 1 IM. OSKARA KOLBERGA?

 • Z pasją i dużym zaangażowaniem uczymy dzieci i młodzież muzyki i gry na instrumentach muzycznych. Przygotowujemy uczniów do dalszej nauki w szkole muzycznej II stopnia.
 • Organizujemy koncerty, audycje i konkursy ogólnoszkolne dające możliwość jak najlepszego rozwoju naszym uczniom.
 • Nauka w szkole jest bezpłatna, a uczniowie mogą korzystać ze szkolnej wypożyczalni instrumentów.
 • Jesteśmy otwarci dla dzieci i młodzieży w różnym wieku i wszyscy, bez względu na pochodzenie i status społeczny, mają równy dostęp do nauki.
 • Rokrocznie szkołę kończy kilkudziesięciu absolwentów, którzy nierzadko kontynuują naukę w szkołach muzycznych wyższego stopnia.

DO SZKOŁY PRZYJMOWANE SĄ DZIECI W WIEKU OD 6 DO 16 LAT.


Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2022/2023. Badania przydatności odbędą się w dwóch turach. I tura odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2022 roku zaś druga w dniach 1-3 czerwca 2022 roku. Wnioski o przyjęcie do szkoły wraz
z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej oraz podpisaną Procedurą postępowania w trakcie badania rekrutacyjnego, można składać w Sekretariacie lub przesłać na adres mailowy rekrutacja@kolberg.edu.pl do dnia 27 maja 2022 roku.

Wzory dokumentów można znaleźć poniżej, w sekcji Do pobrania.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w siedzibie szkoły oraz zamieszczone na stronie szkolnej do 10 czerwca 2022 roku. Lista osób przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona
15 czerwca 2022 roku.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie szkoły.

Kandydaci poddawani są badaniu, które polega na sprawdzeniu poziomu zdolności słuchowych i muzykalności, a także na sprawdzeniu predyspozycji do gry na wybranym instrumencie. Oferta szkoły obejmuje naukę gry na kilkunastu instrumentach.

KOMUNIKAT ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCY REKRUTACJI

Podstawą prawną gromadzenia danych osobowych i organizowania oraz porządkowania dokumentacji są przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r., poz. 1082 - art. 142
i 150) i przepisów powiązanych.

Rodzice zobowiązani są do dopełnienia czynności wynikających z przepisów i skrupulatnego opracowania dostępnych na stronie szkoły pism / wniosków o przyjęcie do szkoły artystycznej, a także do dostosowania się do ogłoszonych metod składania pism na zasadach określonych przez szkołę / placówkę (w związku z ograniczeniami w poruszaniu się i kontaktach określonych w przepisach o COVID 19).

NA ROK SZKOLNY 2022 / 2023 OGŁASZAMY NABÓR DO KLAS:

 • FORTEPIANU
 • SKRZYPIEC
 • WIOLONCZELI
 • AKORDEONU
 • FLETU POPRZECZNEGO
 • KLARNETU
 • SAKSOFONU

 • PUZONU
 • TRĄBKI
 • FAGOTU
 • PERKUSJI
 • GITARY
 • KONTRABASU
 • OBOJU

DO POBRANIA


WNIOSEK O PRZYJĘCIE (PDF)
WNIOSEK O PRZYJĘCIE (DOCX)
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W TRAKCIE BADANIA PRZYDATNOŚCI Z OŚWIADCZENIEM RODZICÓW (PDF)
INFORMATOR 2022/2023 (PDF)
ZAKRES WYMAGAŃ DLA KANDYDATÓW ZDAJĄCYCH DO KLASY WYŻSZEJ NIŻ PIERWSZA (PDF)
REGULAMIN REKRUTACJI PSM I ST. NR 1 W WARSZAWIE (PDF)

Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Sekretariacie Szkoły lub pod numerem telefonu: +48 504 202 850 (w godz. 13:00 - 19.00).

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 1

im. Oskara Kolberga w Warszawie

ul. Świętojerska 24

00-202 Warszawa

Godziny otwarcia: pn - pt 8:00 - 21:00

Sekretariat czynny: pn - pt 13:00 - 20:00

+48 (22) 831 24 74

+48 504 202 850

sekretariat@kolberg.edu.pl